MEZINÁRODNÍ TÝDEN PRODUKTIVITY
NEJLEPŠÍ PRAXE Z PRVNÍ RUKY
Vzdělávací program, program konference, workshopy ve výrobních závodech, odborné soutěže, Akcelerátor zlepšovacích projektů, Mezinárodní škola výrobních mistrů, testování nejnovějších digitálních technologií – každá akce odpovídá principu „Nejlepší praxe z první ruky“.
Mezinárodní týden produktivity je globální odbornou iniciativou. IPWeek každoročně sdružuje tisíce kolegů z různých zemí, kteří aktivně spolupracují. Posláním IPWeek je napomáhat ke zvyšování efektivity podnikání a dosažení vysoké kvality života prostřednictvím inovací, zavádění vymožeností Průmyslu 4.0 a rozvoje lidského kapitálu.
ÚČAST V IPWEEK 2023
Tým načerpá nové nápady a zkušenosti


Zvyšování kvality zlepšovacích projektů a testování nejnovějších studií


Soutěžní vhledy (insighty) a prestiž vítězů


Motivace ke zlepšování a upevnění pověsti společnosti v mezinárodním měřítku
IPWEEK V ČÍSLECH
IPWEEK 2023: HYBRIDNÍ FORMÁT
Конкурс проектов улучшений
«Трансформация»

12 октября
Образовательная программа,
бенчмарк-конгресс


11 октября
Чемпионат
«Operational Excellence»

12 октября
CONFERENCE

PRE-CONFERENCE

Publikum Mezinárodního týdne produktivity se díky digitálnímu ekosystému vytvořenému během pandemie stalo skutečně globálním. Ale všem se nám stýská po živé komunikaci!
V roce 2023 se IPWeek vrací do výrobních závodů a bude se konat v hybridním formátu! Seznamte se s kalendářem akcí a vyberte si formát, který vyhovuje vaší společnosti.
Benchmark program v mezinárodních společnostech


POST-CONFERENCE
Přístup k publikovaným materiálům IPWeek 202


Digitální LMS-platforma, přístup k materiálům a záznamům


Osobní efektivita
Human Capital for I 4.0 Rozvoj lidského kapitálu
Bezpečnost práce a ergonomie v Průmyslu 4.0
SciTech. Věda a technologie pro moderní podnikání
Nový management: metody a nástroje
Výrobní systém a provozní dokonalost 2023
V CENTRU POZORNOSTI
ZVEME K ÚČASTI V IPWEEK 2023 PROFESIONÁLY
Rozvoje výrobních a podnikových systémů

Digitální transformace a řízení inovací

Rozvoje lidského kapitálu a firemní kultury

Bezpečnosti výroby, ochrany zdraví při práci a ergonomie
IPWEEK V RŮZNÝCH LETECH
Best practice
Multidisciplinarita
Interaktivita
V roce 2019
V roce 2020
V roce 2021
JAK ZÍSKAT MAXIMÁLNÍ PŘÍNOS FIREMNÍ ÚČASTI?
Práce v radě expertů a v porotě, představení projektu v soutěži nebo vytvoření video workshopu z gemba – to je jenom část jedinečných a praktických forem účasti v IPWeek 2023. Pošlete dotaz organizačnímu výboru a projednáme nápady a možnosti.
Aby mohl tým načerpat nové znalosti, maximalizovat praktický přínos, posílit image společnosti a inspirovat kolegy k novým úspěchům – zúčastněte se IPWeek ve firemním formátu! Pro každou společnost organizační výbor připraví speciální track účasti v souladu s aktuálními podnikovými úkoly.
AKCELERÁTOR ZLEPŠOVACÍCH PROJEKTŮ
Po dobu šesti měsíců získávají týmy pracující na zlepšovacích projektech metodickou a konzultační pomoc, školí se ve speciálně navrženém benchmark programu, studují zkušenosti projektů z jiných společností a zemí, a zkoušejí řešení Průmyslu 4.0, která poskytují partneři v rámci akcelerátoru.


MEZINÁRODNÍ ŠKOLA MISTRŮ
Během čtyř měsíců výrobní mistři studují moderní a praktické metody operativního řízení v dynamicky se měnícím technologickém a výrobním prostředí. Program se skládá ze čtyř základních modulů a mezimodulové práce v customizovaném tracku školení podle aktuálních cílů a úkolů pro každou skupinu posluchačů.


VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, BENCHMARK KONGRES
Hlavní program Mezinárodního týdne produktivity 2023 to je multifunkční prostor určený pro odborné diskuze, soutěže a vhledy (insighty), seznámení se s výrobními a obchodními podniky, výměnu názorů a neformální komunikaci mezi kolegy z různých zemí.


SOUTĚŽ PROJEKTŮ TRANSFORMACE
Marketplace nejlepších řešení a soutěžní vhledy (insighty) účastníků, to je živá diskuse a argumentace vybraných strategií a hypotéz. Cílem soutěže je nalézt a šířit nejlepší mezinárodní praxi, stimulovat tvůrčí přístup při vytváření výrobních systémů budoucnosti, v rozvoji lidského kapitálu a zajištění udržitelného rozvoje.


ŠAMPIONÁT OPERATIONAL EXCELLENCE 4.0
Odborná soutěž zaměřená na hledání nejlepších manažerských a technických řešení v podmínkách konkurenčního boje prostřednictvím modelování výrobních úkolů na platformě digitálního dvojčete. Týmová soutěž vytváří efekt dynamického prostředí, které účastníkům umožňuje demonstrovat originalitu řešení, ukázat svůj intelektuální potenciál a prezentovat výhody firemní kultury řízení.


BENCHMARK PROGRAM V MEZINÁRODNÍCH SPOLEČNOSTECH
Benchmark program IPWeek 2023 bude probíhat ve výrobních a obchodních závodech předních mezinárodních a tureckých společností
Left
Right
DIGITÁLNÍ LMS-PLATFORMA
Digitální ekosystém IPWeek sdružuje kolegy z různých zemí prostřednictvím nejmodernějších digitálních technologií v organizaci akce: multifunkční platformy a virtuálního studia, digitálního dvojčete podniku, online akademie IPWeek.
Program ve vývoji
Pracujeme na programu a brzy bude k dispozici!
Přihlaste se k odběru zpráv o programu, mluvčích a účastnících IPWeek 2022
Fio
E-mail

co říkají účastníci?

ALEXANDR MAMONTOV
Ředitel oddělení vývoje podnikového systému Nornickel Polární divize, Rusko
Jedinečná akce roku 2020, to byl Mezinárodní týden produktivity Digital.
 Více než 400 účastníků. Několik formátů interakce. Nejen konference, ale také workshopy, šampionát a soutěž projektů. 5 dní aktivity. Desítky řečníků z různých zemí a kontinentů. Nornickel je generálním partnerem! 134 účastníků ze společnosti Nornickel. Výhry, ceny. To vše se odehrávalo ve virtuálním prostoru. Tlumočení do 3 jazyků, účastníci z různých kontinentů. Nic takového tady ještě nebylo!! Obrovské díky za zkušenost!
ALEXEJ SAMOŠILOV
Ředitel útvaru Průmyslový servis pro digitální výrobu, Siemens Rusko
Teď už vím jistě, že svět se změnil a už nikdy nebude jako dřív! Mezinárodní průmyslové fórum IPWeek 2020 pro stovky účastníků z různých kontinentů vypadalo jako přímý přenos televizního vysílání Prvního kanálu s telemosty a tlumočením do tří jazyků! Gratuluji k technickému průlomu v oblasti digitálních konferencí! Celému organizačnímu týmu patří můj obdiv za super digitální prostor! Jsem přesvědčen, že v novém digitálním formátu je budoucnost!
OLGA RYŽUK
Specialista pro vývoj koncepcí, vědecký pracovník, Uralská federální univerzita, Rusko
Chtěla bych poděkovat za fantastické a užitečné dny na IPWEEK 2019, jsem upřímně nadšena.
 Jsem ráda, že jsem mohla přijet a vystoupit na odborné konferenci.
 Chtěla bych poděkovat za jedinečnou atmosféru důvěry, kterou vytvářel tým organizátorů, a za návštěvy podniků, kde jsme měli možnost navázat přátelské kontakty s účastníky. Jednoduše řečeno, na takovou akci stojí za to přijet ještě jednou, a to je i názor kolegů, se kterými jsme hovořili o svých dojmech.
 Za poznámku stojí vysoká úroveň přípravy materiálu a porozumění jak na straně řečníků, tak i posluchačů. Je velmi důležité, že na diskutované otázky bylo pohlíženo z metodologického, výzkumného a logického hlediska. Vystoupení Veroniky Denisové pro mě bylo velmi hodnotné, obsahovalo jak spoustu výzkumného materiálu, tak i aktuálních informací. Na pozadí častých cargo kultů a pseudo manažerských praktik v podnikání, byl Týden produktivity příjemným osvěžením.
LJUDMILA ČECHUNOVA
Inženýr kvality, Pekárna Karavaj, Kazachstán
Pekárna Karavaj by chtěla vyjádřit upřímné poděkování a uznání společnosti ERG za poskytnutou možnost zúčastnit se projektu IPWeek 2021. Našim mentorům Olegu Zacharovovi a Dmitriji Kudrjašovovi. Zvláštní poděkování patří Olegu Zacharovovi. Díky mentorovi se nám podařilo realizovat řadu úkolů významných pro naši společnost. Profesionální přístup a Olegův klid nám pomáhaly věřit si v průběhu celého projektu, správně vytýčené úkoly a také správné nasměrování nám pomohlo včas napravit naše chyby. Za tak krátkou dobu jsme dosáhli významných výsledků. Těšíme se na offline setkání, až Oleg Zacharov přijede k nám do podniku, přivítáme ho, jak se říká, chlebem a solí! Rádi bychom vyzdvihli skvělou a přátelskou atmosféru, která panovala během celého projektu, na níž měla velkou zásluhu Veronika Denisová. Můžeme jen obdivovat, s jakou elegancí Veronika dokáže urovnat všechny situace, které mohou vzniknout mezi řečníkem a publikem. Úžasná je sehranost celého týmu, zvláštní DÍKY patří všem těm, kteří stáli v pozadí, protože chápeme, že aby bylo možné organizovat takový formát práce, tak člověk musí být skutečným nadšencem pro věc.
Irina Dyakiv
Head of process management organization, ODW-Elektrik, Ukraine-Germany
A huge "thank you" for willing and being not afraid to create such an educational ecosystem, for gathering so many professionals and like-minded people. One can feel how much effort was put into the preparation of the speakers and of the event. I discovered the whole new world of knowledge.
Thanks to all organizers. Thanks to all speakers for clarity and life examples, to mentors. A special thank ypu belongs to Katarina Andreeva for her great communication, clear tips and support. Veronika, you put your soul into the event, and you are on the right path, keep inventing!
Marat Gafitulin
TRIZ Expert, business-consultant, candidate of pedagogical science, Russia
Congratulations on successful ending of the IPWeek 2021! What a huge amount of work have you done! I am glad I was a part of the IPWeek 2021, and I am grateful for the opportunity to participate in an online meeting during the IPWeek 2021.
I have seen a successful way of communication between quite different specialists and enterprises. A way that creates a collective impulse for further development of the company and of the individual. Great! Organizers had to solve a lot of different problems to create an international event. It wasn't easy, but you have made it. And if you made it, you have automatically achieved a higher level.
Gained experience is a great source for further development. New adventures are, no doubts, waiting for you. Keep going!

JOIN THE GLOBAL PROFESSIONAL INITIATIVE IPWEEK 2023 AND GAIN THE BEST FIRST - HAND EXPERIENCE

Šampionát Operational Excellence 4.0
Soutěž projektů Transformace
Mezinárodní škola mistrů
Benchmark kongres IPWeek 2023
Akcelerátor
IPWeek 2022 Participant Appliation
Select a event
Expected number of participants
Company name*
Contact name*
E-mail*
phone, WhatsApp*
Your question, comment
Suggest a speaker
Select the form of cooperation
Your comment to the selected form
Company name*
Contact name*
E-mail*
phone, WhatsApp*
Made on
Tilda